Lyssna

SMS vid vattenavstängningar

Dorotea kommun använder sig av SMS-utskick för att informera om vattenläckor eller andra förändringar i vattenleveransen.

När Dorotea kommun har viktig information om vattenleveransen behöver vi kunna nå medborgarna så snabbt som möjligt. Vi använder oss då av en SMS-tjänst för att snabbt få ut informationen till boende i berört område.

Telefonnummer till de som bor på adressen kommer från Bisnode, vilket är ett register baserat på uppgifter från folkbokföringsregistret och information från nätleverantörer. De som har företagsabonnemang kanske inte finns med i registret som boende på adressen.

Du kan själv kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade på dig och ändra till det nummer du vill nås på. Vi är tacksamma om du som har fritidsboende eller tillfälligt boende i vår kommun kontrollerar att du finns med i registret. Länk till sms-tjänst. Tekniken heter UMS - United Messaging Systems.

Exempel på tillfällen då SMS-utskick görs, är vid:

  • Vattenavstängning
  • Förändring av vattenkvalité
  • Vattenläckor
  • Otjänligt vatten
  • Kokningsrekommendation
  • VA-arbeten
Uppdaterad den 11 september 2017

Tekniska enheten

tf. Enhetschef teknisk verksamhet
Joakim Jonsson
Telefon: 0942 - 140 00
joakim.jonsson@dorotea.se

tf. Drift- och underhållsansvarig GVA
Pierre Danielsson
Telefon: 0942 - 140 00
pierre.danielsson@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 00
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Bo Stenborg
Telefon: 0942 - 140 00
bo.stenborg@dorotea.se

Fakturafrågor, flyttanmälningar etc
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 00
britta.bjorklund@dorotea.se