Lyssna

Socialchefen slutar sin anställning

Dorotea kommun och socialchef Katrin Ek har tisdag 4 december 2018 träffat en överenskommelse som innebär att Katrin Eks anställning i Dorotea kommun upphör från och med onsdag 12 december 2018.

Båda parter är överens om villkoren i överenskommelsen.

Ansvaret för socialförvaltningen övergår till kommunchef Olli Joenväärä.

Uppdaterad den 6 december 2018

Dorotea kommun

Dorotea kommun
917 81  DOROTEA

Telefon: 0942 - 140 00 (växel)
Fax: 0942 - 140 01
info@dorotea.se