Lyssna Insia

Stanna hemma vid symtom, oavsett testresultat

Vi vill påminna om att du fortfarande ska stanna hemma när du har minsta symtom. Det gäller även om du har testat negativt och oavsett om du är vuxen eller barn. Detta är ingenting nytt utan har gällt länge. Även om vi alla vill att pandemin ska försvinna kommer den inte göra det av sig själv, utan vi måste alla hjälpas åt att bryta smittkedjorna. I Dorotea har vi hittills klarat oss relativt bra och det beror till stor del på att vi har varit noggranna med att följa rekommendationerna. Så fortsätt med det! Stanna hemma och testa dig om du är sjuk, träffa så få personer som möjligt, håll avstånd och vaccinera dig när det är din tur.

Länk till Folkhälsomyndighetens sida om att stanna hemma

Länk till Västerbottens läns skärpta rekommendationer

Uppdaterad den 7 maj 2021