Lyssna Insia

Stödpaket till näringslivet med anledning av Covid-19

Till följd av spridningen av coronaviruset Covid-19 riskerar många lokala företagare i Dorotea kommun att drabbas negativt. Regeringen har presenterat omfattande åtgärder och Dorotea kommun vill göra sin del för att komplettera dessa och vara det stöd våra lokala företagare behöver.

Kommunledningen ser att det krävs kraftfulla åtgärder för att undvika konkurser och stoppa uppsägningar.

Därför presenteras följande insatser:

  • Företag ges möjlighet att söka räntefritt anstånd för betalning av fakturor
  • Kommunens betaltider kortas
  • Tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden förlängs där det är möjligt
  • Tillsynsbesök som inte är kritiska skjuts på
  • Verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden prioriteras
  • Kommunen prioriterar att informera och hålla dialog med företagen om situationen

Beslutet gäller från och med idag till och med 30 juni och omfattar registrerad näringsverksamhet med en omsättning om minst 300 tkr. Dorotea kommun kommer fortsätta bevaka situationen och är redo att sätta in skarpare åtgärder om så skulle behövas.

Om du som företagare har frågor eller är i behov av stöttning eller rådgivning kan du vända dig till kommunens näringslivsutvecklare Gabriel Holmlund på 0942-14080.

Riktlinjer för anstånd för betalning hittar du här på vår webbplats.

Uppdaterad den 11 mars 2021