Lyssna Insia

Tack till er som svarat på vår enkät om vård och stöd till närstående!

Socialtjänstens enkät har varit viktig i vår kartläggning av det behov som finns i kommunen.

Era svar kommer ligga till grund inför vår plan av införandet av anhörigstöd.

Tack för din medverkan!