Lyssna

Tillfälle att lämna anbud

Vattenfall planerar att etablera vindkraft på Blakliden och Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner. För att uppmuntra lokala och regionala företagare att lämna anbud, har man tillsammans med Vindkraftcentrum satt upp en databas, där intresserade företag kan registrera sig och sitt företag för att bli matchningsbar i samband med deras upphandlingar.

Här kan du registrera ditt företag om du är intresserad av att lämna anbud

Mer information om projektet på Vattenfalls hemsida

Informationsmaterial

Blakliden-Fäbodberget Affärsmöjligheter

Utbildningsbehov i framtiden

Presentation från företagarträffar

Uppdaterad den 13 november 2017

Möjligheternas region

Projektledare Dorotea
Gabriel Holmlund
Mobil: 072 500 58 16
gabriel.holmlund@dorotea.se

Huvudprojektledare
Erika Hjukström
Telefon: 0951 - 141 06
Mobil: 072 249 16 36
erika.hjukstrom@storuman.se

Innovationsrådgivare
Annelie Karlsson
Telefon: 073 044 37 87
annelie.karlsson@storuman.se