Lyssna Insia

Titta över taken på era fastigheter!

Stora mängder snö har fallit, vilket gör det viktigt att se till taken så att inga olyckor inträffar.

På senaste tiden har det kommit oerhörda snömängder och på sina håll mycket drevsnö. På många tak och balkonger finns stora mängder snö, även mycket drevsnö. De flesta takkonstruktioner är inte dimensionerade för att ha så mycket snö bara på ena sidan, vilket gör att takstolarna kan bli instabila och slitas isär.

Risken för brott i konstruktionen eller ras vid ett väderomslag är mycket stor när man har de mängderna snö på byggnaden eller delar av byggnaden. 

Många har fått drivor som hänger utanför taken som utgör en risk för dem som vistas under. Det är fastighetsägaren som ansvarar om en olycka skulle inträffa på grund av snö eller is som faller ner.

En tanke för omtanke!

Dorotea kommun

Räddningstjänsten                    Miljö- och byggnadsnämnden

Uppdaterad den 26 januari 2021