Lyssna Insia

Trevlig statistik från Post- och Telestyrelsen

Ny statistik har nu landat från Post- och telestyrelsen (PTS) vad gäller bredbandsutbyggnaden i landet.

Ny statistik har nu landat från Post- och telestyrelsen (PTS) vad gäller bredbandsutbyggnaden i landet. Dorotea gör en stark ökning med 12,34 %. Totalt har nu 75,93 % av hushållen tillgång till fiberanslutning.  

Tittar man på siffror som visar "I absolut närhet till fiberansluten" ligger vi på 84,41 %. Detta måttet innebär i princip att en redan fiberansluten byggnad finns på samma gata som den som inte är ansluten. Det kan till exempel vara så att man själv valt att inte ansluta sig. 

Sett till hela landet ligger vi riktigt bra till trots vår glest bebyggda kommun.  

Ni kan ta del av PTS statistik här: https://statistik.pts.se/mobiltaeckning-och-bredband/statistik/ 

Vi vill samtidigt passa på att tacka våra fantastiska entreprenörer för ett mycket gott samarbete! 

Uppdaterad den 29 mars 2019

DoroNet - Stadsnätsenheten

Växel: 0942 - 140 00 
Fax: 0942 - 140 01
bredband@dorotea.se
tv@dorotea.se

Postadress
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress
Storgatan 42