Undersökning om grundläggande betaltjänster 2023

Länsstyrelser i Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län vill genom denna gemensamma enkät få en bild över nuläget inom området betaltjänster.

Dina svar kan komma att användas som en del i länsstyrelsernas årliga bevakningsrapporter. Alla svar behandlas anonymt.

Om du arbetar inom en kommun är vi tacksamma om du har möjlighet att vidarebefordra enkäten till exempelvis hembygdsföreningar, biståndshandläggare, hemtjänstpersonal eller andra personer som kan vara berörda av enkäten. Om du arbetar inom en förening eller organisation med medlemmar vore det också till stor hjälp om du har möjlighet att vidarebefordra enkäten till dem.

Klicka här för att komma till enkäten.

Sista dagen att svara på enkäten är den 30 september. 

Uppdaterad den 1 september 2023