Lyssna Insia

Undervisningen på Strandenskolan de kommande veckorna

Vi vill informera om hur undervisningen på Strandenskolan kommer att se ut veckorna runt påsklovet.

Undervisningen vecka 13 och 15

Nästa vecka, vecka 13, kommer årskurs 7 och 8 att ha ordinarie skolgång på plats eftersom vi ser ett behov av det. Årskurs 9 fortsätter att ha skolgång på plats som tidigare.

Veckan efter påsklovet, vecka 15, är mer osäker eftersom vi inte vet hur smittspridningen kommer att se ut. Vi har förberett inför alla möjliga händelseutvecklingar, och vi vädjar till alla er i Dorotea kommun att träffa så få personer som möjligt under lovet för att undvika ökad smittspridning. Vi återkommer med mer information när vi har en tydligare bild av läget.

Skicka in blanketten om samhällsviktig funktion

Om vi får en kraftigt ökad smittspridning och många sjuka i personalen kan vi behöva stänga verksamheterna helt. Då kommer vi att enbart kunna erbjuda omsorg till de barn vilkas vårdnadshavare har en samhällsviktig funktion. Därför är det mycket viktigt att du som är vårdnadshavare och som har en samhällsviktig funktion lämnar in den blankett du har fått! På blanketten finns en beskrivning av vilka arbeten som räknas som samhällsviktiga och inte.  

Uppdaterad den 26 mars 2021