Lyssna Insia

Uppdatering om Klöverstugan

Dorotea kommun och Länsstyrelsen har enats om att samarbeta kring återuppförande av den sönderblåsta Klöverstugan. En arbetsgrupp är tillsatt för fortsatt planering av processen. Det finns ännu ingen tidsplan för när byggnaden ska vara uppförd. Vi återkommer med mer information. Trevlig fettisdag!

Kontaktpersoner

Nicke Grahn, kommunstyrelsens ordförande: 0942-141 63

Olli Joenväärä, kommunchef: 070-207 14 01

Uppdaterad den 16 februari 2021