Utsortering av matavfall

Våren 2023 är det dags att börja ta vara på matavfallet! I dag sorterar de flesta kommuner i Sverige ut sitt matavfall och bidrar därmed till att uppfylla ett nationellt miljömål. Nytt för var och en av oss är att vi får en extra avfallspåse att göra plats för i köket och ett nytt kärl att slänga avfallet i.

Enligt ett regeringsbeslut från 2018 (2011:927 Avfallsförordningen) är alla kommuner skyldiga att tillhandahålla ett system för insamling av matavfall från hushåll och verksamheter.

När vi sorterar ut vårt matavfall blir det en stor vinst för miljön, då detta återvinns till både biogas och biogödsel. Biogas kan man bland annat köra bil på och via biogödsel återförs näring till jordbruksmark, där ny mat produceras.

Insamling av matavfall kommer succesivt starta upp för hushåll och verksamheter under barmarksperioden 2023. Hur matavfallsinsamling kommer att se ut för fritidshus uppdaterar vi här innan året är slut.

Matavfallsinsamlingen kommer att se lite olika ut beroende på hur du bor

Bor du i en- eller tvåfamiljshus får du ett nytt avfallskärl. Det gröna kärlet byts ut till ett svart. I det svarta kärlet finns det två fack, ett för matavfall (100 liter) och ett för restavfall (140 liter).

När du har fått ditt nya avfallskärl, så titta in i kärlet! Där hittar du ett startpaket, innehållande allt du behöver för att komma i gång med att sortera ut matavfallet från restavfallet – matavfallspåsar, påshållare och information.

Bor du i ett flerfamiljshus förses ditt bostadshus med ett eller flera extra bruna kärl till matavfallet. I samband med detta kommer du av din fastighetsägare eller bostadsrättsförening att få ett startpaket med allt du behöver för att komma i gång– matavfallspåsar, påshållare, och information.

Större verksamheter och verksamheter som har matavfall som verksamhetsavfall kommer också att förses med ett eller flera bruna kärl som kompletterar det gröna restavfallskärlet.

Det nya avfallskärlet + påsarna

Det nya svarta avfallskärlet är tvådelat och tar emot både ditt matavfall och ditt restavfall separerat från varandra i två olika fack. Det är i det vänstra facket som är markerat med en äppleskrott du slänger ditt matavfall. Där är kärlet också försett med en liten ”fryshylla” att först ställa matavfallspåsen på, när du vid nästa tillfälle kommer ut med ditt matavfall puttar du ner påsen från ”fryshyllan” och ställer dit nästa påse. Kärlet är framtaget av återvunnen plast.

Viktigt att endast dessa speciellt framtagna avfallspåsar används till matavfallet och inte vilken papperspåse som helst. Din matavfallspåse bör bytas ut var tredje dag eller när matavfallet har nått upp till den streckade markeringen på påsens insida. Bor du i lägenhet får du matavfallspåsar av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen.

Taxan – efter att utsortering av matavfall har införts

Det kostar pengar att ta vara på matavfallet på ett miljöriktigt sätt. När matavfallsinsamlingen är på plats kommer en ny taxa att införas.

Det blir en rörlig kostnad som är baserad på vad ditt avfall väger samt en fast abonnemangskostnad. Taxan och kostnaden för ditt matavfall blir mindre än kostnaden för ditt restavfall. Hur priserna kommer att se ut är inte klart idag.

I avgiften som du betalar ingår ditt avfallskärl, avfallspåsar till ditt matavfall, tömning av ditt hushållsavfall samt hämtning vid din fastighet. Du kan påverka din taxa för hushållsavfall

Om du är noggrann med att sortera ut och ta pappersförpackningar, tidningar, plast, glas samt metall till ÅVC så behöver det inte bli mycket restavfall kvar att lägga i ditt avfallskärl efter att du också har sorterat ut ditt matavfall. På så vis kan du få ner kostnaden för hantering av ditt hushållsavfall då taxan för matavfall är mindre än taxan för restavfallet.

Så här går vägningen till

Vid hämtning lyfts ditt kärl upp och helheten vägs, efter det töms först ditt matavfall, kärlet vägs igen och efter det töms ditt restavfall.

 

Uppdaterad den 15 juni 2022

Teknik och service

Chef Teknik och service
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
VA-ingenjör
Thord Dahlberg
Telefon: 0942 - 140 18
thord.dahlberg@dorotea.se

Driftledare Östra
Ronny Andersson
Telefon: 070-283 28 50
ronny.andersson@dorotea.se

Samhällsbyggnadsingenjör
/Driftledare Västra
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se

Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kostenheten
Kostchef Marie Jansson-Andersson
Telefon: 072 - 227 70 93 
marie.jansson-andersson@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 0942-141 33
erik.bryntesson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se