Lyssna Insia

Vår nuvarande coronasituation

Faran är inte över och vi på kommunen jobbar kontinuerligt med frågan.

Covid-19 finns även i Dorotea

Nu har vi levt med pandemin sedan i mars och hittills inte drabbats särskilt hårt. Ni kommunmedborgare gör ett bra jobb med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer! Vi ser dock en ökad smittspridning i Västerbotten, så det gäller att vi fortsätter hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid symptom. Smittan finns här i kommunen också så vi kan inte slappna av. Vi har däremot fortfarande inga bekräftade fall inom kommunens verksamheter vilket vi är glada och tacksamma för.

Håll avstånd på arbetet

Vårdhygien Region Västerbotten berättade att en stor del av smittspridningen i Västerbotten har skett på arbetsplatser, i till exempel fikarum där personer suttit närmare varandra än en meter. Tänk på att hålla avståndet även på jobbet! Det är även bra att sprida ut fika- och lunchtillfällena så att inte alla sitter i fikarummet samtidigt.

Så jobbar vi på kommunen

Kommunens ledningsgrupp fortsätter att ha videomöten varje måndag för att hålla koll på läget, informera varandra och fatta beslut. Vi rapporterar om läget i kommunen till Länsstyrelsen och Socialstyrelsen varje vecka och har videomöte varannan tisdag med Länsstyrelsen, Region Västerbotten, länets kommuner och andra viktiga myndigheter och organisationer. 

Miljöenheten bedriver tillsyn av restauranger och uteställen i kommunen för att se till att de följer rekommendationerna.

Från och med november är förbudet mot torghandel hävt eftersom vi inte ser att torghandel utgör en större smittrisk än till exempel handel i en vanlig butik. Dock måste arrangören se till att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi måste fortsätta följa rekommendationerna

Återigen, det är otroligt viktigt att följa rekommendationerna. I synnerhet nu när de äldre rör sig mer i samhället. Vi måste alla hjälpas åt att skydda varandra, så håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när du har symtom!

Tack för att vi hjälps åt att bromsa smittan!

Uppdaterad den 11 mars 2021