Lyssna Insia

Vårstädning? Extraöppet på Dorotea återvinningscentral

Under vecka 24 (8-13 juni) håller återvinningscentralen i Dorotea extraöppet

  • Måndag-Onsdag 17.00-20.00
  • Torsdag 12.00-20.00
  • Fredag Ordinarie tider

Att tänka på inför besöket på ÅVC

Sortera avfallet efter material

Allt avfall ska du sortera efter den typ av material det är. Ett tips är att sortera redan när nu lastar bilen/släpvagnen så går det lättare att packa ur.

Osorterat avfall tas inte emot utan måste sorteras av avfallslämnaren.

Genomskinliga plastpåsar

Kommunens återvinningscentraler i Dorotea och Borgafjäll tar endast emot genomskinliga sopsäckar. Det gör vi för att minska andelen felsorterat avfall och skapa en bättre arbetsmiljö för vår personal.

Ta med egen bärhjälp

Tänk på att personalen på grund av arbetsskaderisken inte kan hjälpa dig att bära tunga saker. Ta med dig bärhjälp om du har stora och tunga saker du ska slänga.

Några rekommendationer inför ditt besök på anläggningen

  • Personalens anvisningar ska följas.
  • Det är förbjudet att ta med sig saker från återvinningscentralen som slängts i någon container.
  • Håll barn under uppsikt! Tänk på att ÅVC är en farlig lekplats, så låt inte era barn springa runt och leka mellan containrarna.
  • Fråga gärna personalen om det är något du undrar kring sortering eller ditt besök på återvinningscentralen.

Företagsavfall

Företag betalar för avfall enligt kommunens taxa för återvinningscentraler. Deklarationsblankett för verksamhetsavfall finns på hemsidan.

Tack för att du hjälper till att sortera rätt.

Uppdaterad den 13 maj 2020

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Vakant
Telefon: 0942 - 140 47
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Wike Schreuder
wike.schreuder@dorotea.se
Telefon: 0942 - 140 71