Vaccinationen är färdig på Bergvattengården och i vissa andra verksamheter

Nu har flera av de mest behövande grupperna i Dorotea kommun vaccinerats klart. I dessa grupper har nu alla som ville vaccineras fått sina två vaccindoser:

·     boende och personal på särskilt boende

·     patienter inom hemsjukvården

·     personal inom hemtjänsten och omsorgen

·     vårdtagare inom LSS.

Vi är mycket glada att vaccinationen har gått så smidigt och att fler och fler får skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19. Ett stort tack till personalen som gjort ett fantastiskt arbete med vaccinationen!

Vaccinationen går vidare till nästa fas

Är du över 80 år? Enligt Region Västerbottens facebooksida kommer du som är född 1941 eller tidigare få ett brev från Region Västerbotten denna vecka med information om hur du bokar tid för din vaccination mot covid-19. Har du redan blivit vaccinerad kan du bortse från brevet.

När det är dags för vaccination för dig som är född 1942 till 1956 kommer även du att få ett brev hem med information om hur du ska göra för att boka tid.

Region Västerbotten kommer att informera alla grupper i tur och ordning när det är dags. Alla som vill kommer få vaccin! 

När i tid beror på tillgången på vaccin – hur mycket vaccin som levereras och vilket vaccin vi får. Du kan inte boka tid förrän du fått ditt brev eller på annat sätt blivit kontaktad av Region Västerbotten. Kontakta därför inte hälsocentralen eller 1177 Vårdguiden på telefon med frågor om detta. Tidplan och information om vilka grupper som ingår i de olika faserna finns på 1177.se.

Information om covid-19 och vaccination hittar du på


1177 Västerbottens sida om vaccination
krisinformation.se
folkhalsomyndigheten.se


Du kan också ringa 113 13.

Uppdaterad den 2 mars 2021