Vad vet du om Bergbodarna?

Vi vill gärna prata med dig som känner till något om Bergbodarnas historia.

Dorotea kommun planerar för att rusta upp fäboden Bergbodarna och är i slutfasen av förarbetet. Vi söker dig som har kunskap om fäbodens historia och vill dela med dig av den. Har du bilder, berättelser, information eller minnen? Hör av dig till Ulrika Stenberg på ulrika.stenberg@dorotea.se och bidra till att ett stycke kulturhistoria bevaras. 

Uppdaterad den 5 november 2021