Tre personer som står på grön mark och tittar på en stor minnessten. i bakgrunden syns träd och himmel.