Lyssna Insia

Var med och påverka framtida YH-utbildningar i inlandet!

Vilken kompetens behöver du som företagare? Gör gärna Akademi Norrs enkät.

YH-utbildningarna i inlandet ska bli fler

Just nu undersöker Akademi Norr behovet av arbetskraft i Norrlands inlandskommuner, både inom näringslivet och kommunal verksamhet. Undersökningen ska ligga som grund när kommunalförbundet nu ska se till att antalet YH-utbildningar som erbjuds i inlandet ska öka kraftigt. De 13 medlemskommuner som ingår i Akademi Norr, däribland Storuman, Dorotea, Lycksele, Åsele, Vilhelmina, Norsjö och Malå, har tidigare erbjudit relativt få YH-utbildningar.
– Västerbotten står för bara cirka två procent av antalet ansökningar av YH-utbildningar i riket. Och då är de flesta av de utbildningarna förlagda i Umeå och Skellefteå, inte i inlandet. Men nu ska det bli ändring på det, säger Martin Bergvall, verksamhetschef på Akademi Norr.

Ditt behov styr utbudet av utbildningar – gör enkäten!

Utbudet av YH-utbildningar baserar sig strikt på arbetsmarknadens faktiska behov. Så för att vi ska få tillgång till fler utbildningar behöver Akademi Norr höra från dig som företagare. Vad är ditt framtida behov av kompetens? Enkäten nedan tar cirka 6 minuter att genomföra. Dina svar är inte bindande utan enbart en intresseanmälan.
Uppdaterad den 5 november 2020