Lyssna Insia

Vi har prioriterat att vaccinera brukare och personal

De senaste dagarna har det publicerats uppgifter om att chefer och deras anhöriga på olika håll har fått vaccin mot covid-19 i strid mot Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Därför vill vi informera om hur vi gjort i Dorotea kommun.

Under hela arbetet har vi haft tät kontakt och gott samarbete med sjukstugan.

En del chefer i vård och omsorg har fått dos 1. De har fått doser som blivit över och som måste förbrukas samma dag eller kasseras. Vi har sett till att patienter/brukare och omvårdnadspersonal fått vaccin först. Samtliga brukare och omvårdnadspersonal som ville ha vaccin har fått det. Vecka 4 räckte vaccinet så att även sjukstugan kunde börja vaccinera några i personalen.

Uppdaterad den 1 februari 2021