Lyssna Insia

Vi uppskattar er som arbetar inom vård och omsorg

Dorotea kommun vill rikta ett särskilt tack till er som arbetar inom vård och omsorg och uppmärksamma er insats under det gångna året.

Pandemin har pågått i drygt ett år och ingen av oss kunde i början på 2020 ana hur världen, våra arbetsdagar och vår vardag skulle förändras.

Som en av få kommuner har Dorotea tack vare fungerande rutiner och en bra efterlevnad av dessa lyckats minimera smittspridning inom äldreomsorgen och övriga verksamheter. Kommunen satte tidigt ett prioriterat mål: att skydda våra äldre medborgare, de som löper störst risk att råka ut för svår sjukdom eller död.

Detta mål är uppnått tack vare er som arbetar inom vård och omsorg!

Samtliga medarbetare inom organisationen har gjort förtjänstfulla insatser under året, det tror jag att vi alla är överens om. Det finns dock en grupp personal som kämpat på i skyddsutrustning i ett år, efterlevt rutiner minutiöst och handskats med oron att råka föra in smitta bland våra brukare. 

Arbetsgivaren vill därför utan att förringa övrigas insatser särskilt uppmärksamma vård- och omsorgspersonalen. Detta vill vi göra genom att dela ut ett presentkort till vård- och omsorgspersonalen.

Presentkortet är framtaget i samarbete med Dorotea köpmannaförening och gäller i de flesta butiker och restauranger i kommunen. Satsningen innebär att kommunen stimulerar den lokala handeln med ca 90 000 kronor.

Olli Joenväärä
Kommunchef

Bildtext: Kommunledningen träffade cheferna inom vård och omsorg på ett covidsäkert sätt för att tacka dem. Även Dorotea köpmannaförening deltog. 

Uppdaterad den 20 maj 2021