Lyssna

Yrkesintroduktion till servicearbetare i vindkraftverk

Strömsunds kommun erbjuder en yrkesintroduktionskurs för arbete i vindkraftpark (10 veckors yrkesvuxkurs, 200 poäng).

Yrkesintroduktionskursens innehåll:

• Arbetsmiljö och säkerhet vid arbete i vindkraftpark
• Elsäkerhet (ESA), arbetsmiljölagstiftning, riskanalys (BAM), arbetsrutiner, säkerhetsutrustning och studiebesök (3 veckor)
• Höghöjdsarbetskurser (GWO-moduler) (1 vecka)
• Vindkraftsteori och studiebesök vid vindkraftpark (2 veckor)
• Praktik i vindkraftparkområde (4 veckor) med t. ex. olika arbeten under planering, bygg, installation, montering eller med service, drift och underhåll av vindkraftverk

Ansök före 15/6 för utbildningen som börjar 21/8
och före 30/8 för utbildningen som börjar 25/9.

Kontakta oss för mer information
Vuxenutbildningen i Strömsunds kommun, vindkraft
Box 520, 833 24 Strömsund
0670-161 85, 0670-169 60, 0670-161 88
karin.liinasaari@stromsund.se eller campusvindkraft@stromsund.se

Bild. Logotyp, Akademin Norr Bild. Logotyp, Strömsunds Lärcentrum

Uppdaterad den 15 juni 2017