Lyssna Insia

Ytterligare begränsningar av allmänna sammankomster

Regeringen har idag beslutat om ytterligare begränsningar av allmänna sammankomster. Allmänna sammankomster med fler än 50 personer förbjuds från och med söndag 29 mars och gäller tills vidare.

Förordningen innebär inskränkningar av mötes- och demonstrationsfriheterna, som är skyddade i grundlagen. Om regeringen beslutar i enlighet med Folkhälsomyndighetens förslag bör därför förordningen kontinuerligt omprövas för att inte gälla längre än nödvändigt.

Läs mer på folkhalsomyndigheten.se

Lär mer på krisinformation.se

Uppdaterad den 27 mars 2020

Bra telefonnummer

Hög belastning på 113 13 och 1177

Det är mycket hög belastning på både informationsnumret 113 13 och 1177 Vårdguiden vilket gör att väntetiden är lång. Sök därför i första hand information på myndigheternas webbplatser: Krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten.

113 13 – nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ring hit för allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symtom- eller vårdrelaterade.

1177 – Sjukvårdsrådgivning via telefon. Ring hit om du har vistats i något av de drabbade områdena eller träffat någon som du vet bär viruset och du själv känner symtom. Ring inte 1177 för allmänna frågor.