Omsorg och hjälp

I Dorotea ska alla känna sig delaktiga och ha möjlighet att leva ett meningsfullt liv. Vi arbetar för att alla ska kunna åldras tryggt i sitt eget hem och för att medborgare med en funktionsnedsättning ska ha samma förutsättningar som de utan.

Uppdaterad den 1 februari 2017

Socialförvaltningen

Socialchef
Olivia Östman
Telefon: 0942 - 141 09
Fax: 0942 - 141 38
olivia.ostman@dorotea.se 
_____________________________

Hemtjänst & Handikappomsorg

Verksamhetschef
Ronny Jonsson
Telefon: 0942 - 141 51
Fax: 0942 - 141 38
ronny.jonsson@dorotea.se 

LSS

Verksamhetschef
Vakant
_____________________________

Äldreomsorg

Verksamhetschef Geriatrisk och medicinsk enhet

Marie Kämpe
Telefon: 0942 - 140 88
Fax: 0942 - 141 37
marie.kampe@dorotea.se

Verksamhetschef Demensenhet
Ulrika Lindberg-Persson
Telefon: 0942 - 141 43
ulrika.lindberg-persson@dorotea.se

Biståndshandläggare
Karin Henriksson
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - torsdag 09-10
karin.henriksson@dorotea.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Jessica Stenvall
Telefon: 0942 - 140 75
jessica.stenvall@dorotea.se
_____________________________

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetschef
Birgitta Johansson (tf. IFO-chef)
Telefon: 0942 - 140 60
Fax: 0942 - 141 26
birgitta.johansson@dorotea.se

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Katarina Lilja
Telefon: 0942 - 141 30
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00
katarina.lilja@dorotea.se
_____________________________

Berghem - Boende för ensamkommande barn och ungdomar (EBOU)

Föreståndare
Catarina Lindberg
Telefon: 0942 - 141 32
Mobil: 073 086 93 74
catarina.lindberg@dorotea.se
_____________________________

Gemensam

Administration
Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66
Fax: 0942 - 141 26
sara.pettersson@dorotea.se

Elisabeth Sandström
Telefon: 0942 - 141 34
Fax: 0942 - 141 26
elisabeth.sandstrom@dorotea.se

Ansvarig nämnd
Socialnämnden
social.omsorg@dorotea.se 

Socialnämndens ordförande
Gaby Bisping
Mobil: 070 359 74 39
gaby.bisping@dorotea.se