Lyssna Insia

Demensboende

I Dorotea finns äldreboende med särskild inriktning för personer med demenssjukdom. Dessa är Granngårn, Grindstugan, Pinntorpet och Solgläntan som finns på Bergvattengården.

Välkommen till oss på Smultronstället som ger stöd och omsorg till dig som har demenssjukdom.

Vi arbetar utifrån en modern omsorgsmetodik som ser till det friska och till dig som person.

Personalen har arbetat fram vårt ledord som är THAGGA.

T – står för trivsel

H – står för härvaro (det vill säga vara här och nu, utan störande intryck)

A – står för ansvar (att alla arbetar för att den boende ska ha ett så rikt liv som möjligt hos oss)

G – står för glädje i gemenskap med våra boende

G – står för glöd och intresse av sitt jobb

A – står för aktiviteter (att allt man gör tillsammans är en aktivitet)

Vår specialitet och inriktning

Vi jobbar utifrån IBIC (Individens Behov I Centrum) och det innebär att du får forma din dag utifrån din förmåga. Vi använder oss utav en genomförandeplan med målsättningar för att tydliggöra hur just du vill ha din dag hos oss. Vårt mål är att du ska uppleva livskvalitet, meningsfulla och glädjerika dagar tillsammans med oss på boendet.

Det här är ditt hem och du ska känna dig som hemma inte bara i din lägenhet, utan på hela avdelningen.

Bild på personal och boende som delar soffa och vilar

Uppdaterad den 26 oktober 2018

Vård- och Stödverksamheter

Socialjour

Vård- och Stödverksamheter
Telefon: 070-359 74 39

___________________________

Socialchef
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se

_____________________________

Individ och familjeomsorg (IFO)
Telefon: 0942-140 66, 0942-141 34, 0942-141 28

Telefontider
Reception: 08:00-11:30
Socialsekreterare: 09:00-10:00

E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 
_____________________________

Hemtjänst & Handikappomsorg

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 51
Fax: 0942 - 141 38

Samordnare
Telefon: 0942-141 29 

_____________________________

Äldreomsorg

Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Verksamhetschef 

Telefon: 070-041 97 40

Särskilt boende- Demensenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Verksamhetschef 
Telefon: 0942-141 43

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - torsdag 09-10

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54

_____________________________

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 140 32
Fax: 0942 - 141 26

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Katarina Lilja
Telefon: 0942 - 141 30
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00
katarina.lilja@dorotea.se

_____________________________

Gemensam

Administration
Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66
Fax: 0942 - 141 26
sara.pettersson@dorotea.se

Elisabeth Sandström
Telefon: 0942 - 141 34
Fax: 0942 - 141 26
elisabeth.sandstrom@dorotea.se

Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 28
Fax: 0942 - 141 26
martina.danielsson@dorotea.se

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se 

Kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn
Telefon: 0942 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson
bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin
maria.modin@dorotea.se