Lyssna Insia

Avgifter och taxor

Riksdagen reglerar hur mycket kommuner får ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt stöd enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Kostnader för hyra regleras i hyreslagen.

Här nedan ges exempel på avgifter för boende, hemtjänst, matlådor med mera. Vill du se samtliga taxor och avgifter för socialnämndens område?

Ladda ner Sociala verksamheternas dokument om taxor och avgifter

Exempel på avgifter inom äldreomsorgen

Hemtjänst 

 

1-2 timmar per månad (Nivå 1)

562 kr/mån

2-10 timmar per månad (Nivå 2)

899 kr/mån

10 -25 timmar per månad (Nivå 3)

1 418 kr/mån

25 timmar eller fler per månad (Nivå 4)

2 089 kr/mån

Korttidsboende (inklusive kost)

208 kr/dag

Särskilt boende

För särskild boendeform tillämpas nivå 4

   

Avgift för städ

300 kr/timme

Trygghetslarm

250 kr/månad

Hemsjukvårdavgift (<85 år)

200 kr/månad

Matlåda

50,50 kr/matlåda
  2 821 kr/mån (fullkost)
  118 kr/dag (fullkost,korttidsplats)

Fotvård

350 kr/behandling

Färdtjänst

För frågor om färdtjänst vänligen kontakta vår biståndshandläggare
Uppdaterad den 20 februari 2019

Socialförvaltningen

Socialchef
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se

_____________________________

Individ och familjeomsorg (IFO)
Telefon: 0942-140 66, 0942-141 34, 0942-141 28

Telefontider
Reception: 08:00-11:30
Socialsekreterare: 09:00-10:00

E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 
_____________________________

Hemtjänst & Handikappomsorg

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 51
Fax: 0942 - 141 38

Samordnare
Telefon: 0942-141 29 

_____________________________

Äldreomsorg

Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Verksamhetschef 

Telefon: 070-041 97 40

Särskilt boende- Demensenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Verksamhetschef 
Telefon: 0942-141 43

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - torsdag 09-10

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54

_____________________________

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 140 32
Fax: 0942 - 141 26

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Katarina Lilja
Telefon: 0942 - 141 30
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00
katarina.lilja@dorotea.se

_____________________________

Gemensam

Administration
Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66
Fax: 0942 - 141 26
sara.pettersson@dorotea.se

Elisabeth Sandström
Telefon: 0942 - 141 34
Fax: 0942 - 141 26
elisabeth.sandstrom@dorotea.se

Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 28
Fax: 0942 - 141 26
martina.danielsson@dorotea.se

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se 

Kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn
Telefon: 0942 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson
Telefon:
bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin
Telefon:
maria.modin@dorotea.se