Lyssna

Bidragsnorm

Hur stor summa du får, beror dels på dina inkomster och utgifter, dels på familjens storlek och ålder på hemmavarande barn. Biståndet ska täcka kostnader för livsuppehälle.

Stödet regleras i socialtjänstlagen. Ansökningar om försörjningsstöd prövas och beslutas av den kommunala socialtjänsten. Försörjningsstödet består av olika delar.

Försörjningsstöd till kostnader för till exempel boende, hushållsel, arbetsresor och hemförsäkring bedöms av kommunen när ansökningen prövas. De delar som bestäms av regeringen regleras i socialtjänstförordningen och kallas för riksnorm.

Det här ska pengarna räcka till

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Förbrukningsvaror
 • Hälsa och hygien
 • Dagstidning, telefon och TV-avgift

Du kan också få bistånd till

 • Hyra
 • Hushållsel
 • Arbetsresor
 • Hemförsäkring
 • Läkarvård
 • Akut tandvård
 • Glasögon
 • Avgifter till fack och arbetslöshetskassa 

Detta kan du diskutera med din handläggare hos socialtjänsten.

När priser och konsumtionsmönster förändras ändras också beloppen i riksnormen. Konsumentverkets pris- och konsumtionsundersökningar för skäliga levnadskostnader ligger till grund för dess justeringar.

 Personliga kostnader inom bidragsnorm 2017

Barn och skolungdom

 Ålder
/kr

 Ålder
/kr

 Ålder
/kr

 Ålder
/kr

 Ålder
/kr

 Ålder
/kr

 Ålder
/kr

 Ålder
/kr

  <1 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år
Livsmedel 780

885

960 1150 1330 1565 186 1884
Kläder/skor 303 415 445 438 555 568 618 623
Fritid/lek 148 235 240 360 640 748 768 768
Hygien 564 500 140 87 100 174 229 230
Barn- och skolungdomsförsäkring 65 65 65 65 65 65 65 65
Summa 1860 2100 1850 2100 2690 3120 3540 3570

 

Vuxna

   
  Ensamstående Sambo
Livsmedel 1741 2816
Kläder/skor 561 1117
Fritid/lek 413 852
Hygien 265 585
Summa 2980 5370
     

Gemensamma hushållskostnader inom bidragsnorm

Antal medlemmar i hushållet 1 2 3 4 5 6 7
Förbrukningsvaror 115 135 239 269 313 375 405

Tidning,telefon,tv-avgift

835 925 1091 1251 1427 1605 1745

Summa

950 1060 1330 1520 1740 1980 2150

+ 170 kronor per hushållsmedlem överstigande sju

Beräkna försörjningsstöd

Gör en provberäkning på Socialstyrelsens webbplats. Med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning kan du få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter om din ekonomi som du själv matar in.

Räkna ut ditt eventuella försörjningsstöd på Socialstyrelsens webbplats

Ansökan gör du hos en handläggare inom IFO Individ- och familjeomsorgen. Handläggaren bedömer därefter om du har rätt till försörjningsstöd.

Uppdaterad den 16 oktober 2017

Försörjningsstöd/Budget- och skuldrådgivning

Katarina Lilja
Telefon: 0942 - 141 30
Telefontid: 09:00-10:00
Fax: 0942 - 141 26