Lyssna

Studerande med sommaruppehåll

Du som studerar kan vara berättigad till ekonomiskt bistånd under sommaruppehållet.

Följande gäller

  • Ekonomiskt bistånd kan beviljas till studerande som aktivt sökt feriearbete men som inte fått något eller som får vänta på första löneutbetalningen.
  • Den studerande ska kunna redovisa för att sökande i god tid inför studieuppehållet har varit aktivt arbetssökande. För att kunna bortse från att studenten inte har varit aktivt arbetssökande under terminen krävs underlag som styrker att studenten inte har haft möjlighet att vara aktivt arbetssökande genom exempelvis ett läkarintyg.
  • En student kan vara berättigad till ekonomiskt bistånd först efter den period som sista utbetalningen från CSN avser.
  • När studieuppehållet börjar ska studenten skriva in sig på Arbetsförmedlingen och följa den planering som upprättas där.
  • Under sommaruppehållet kan studenten komma att erbjudas kompetenshöjande praktik. Studenten ska tacka ja till praktikplatsen och sköta denna för att vara berättigad till ekonomiskt bistånd. För att den studerande under studieuppehållet ska kunna tacka nej till praktikplats krävs giltigt läkarintyg som styrker nedsatt arbetsförmåga eller att den studerande är föräldraledig.
  • Om den studerande har sparade pengar ska dessa användas i första hand.
  • Rätt till ekonomiskt bistånd är alltid en individuell prövning som görs av handläggare för ekonomiskt bistånd.

För närmare information kring vilka regler som gäller för att kunna vara berättigad till ekonomiskt bistånd under studieuppehåll vänligen kontakta socialsekreterare.

Ring Dorotea kommuns växel, telefonnummer 0942-140 00, så kopplar de dig vidare.

Uppdaterad den 4 februari 2017

Försörjningsstöd/Budget- och skuldrådgivning

Katarina Lilja
Telefon: 0942 - 141 30
Telefontid: 09:00-10:00
Fax: 0942 - 141 26