Lyssna

Misstanke om barn som far illa

Alla som i sitt vardagliga liv kommer i kontakt med barn eller ungdomar och misstänker att de far illa bör anmäla detta till socialtjänsten.

Alla som i sitt yrke arbetar med barn och ungdomar, eller arbetar på en myndighet vars verksamhet berör barn och unga, är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om man får kännedom om eller misstänker att barn eller ungdomar far illa.

Vill du vara anonym?

Du har rätt att vara anonym. I så fall är det viktigt att du inte talar om ditt namn eftersom huvudregeln är att socialsekreteraren ska berätta för den som blivit anmäld vem som gjort anmälan.

Tänk på att om du anmäler anonymt så finns det ingen möjlighet för socialtjänsten att ta ny kontakt om det kommer fram oklarheter.

Vad händer efter anmälan?

Socialsekreteraren tar genast kontakt med familjen som du anmält och berättar om vad du varit orolig för.
Om du gjort anmälan i egenskap av tjänsteman är det bra om du och den du anmält träffas tillsammans med socialsekreterare. Du får då möjlighet att berätta om din oro direkt för den det gäller.

Socialsekreteraren gör därefter en förhandsbedömning av förhållandena och tar ställning till om förhållandena ska utredas eller inte.

När utredningen är klar erbjuds barnet eller familjen den hjälp som är lämplig.

Omhändertagande

Ibland händer det att förhållandena kring ett barn blir akut mycket allvarliga. Socialnämnden är då skyldig att se till att barnet inte längre utsätts för fara, och kan när det krävs besluta om att omedelbart omhänderta barnet.

I vissa fall handlar det om barn och ungdomar som lever på ett sätt som allvarligt skadar deras utveckling. De kanske använder droger eller begår kriminella handlingar. Om socialsekreteraren och barnet och/eller dess föräldrar inte är överens om att barnet behöver vård kan socialnämnden ansöka hos förvaltningsrätten om tvångsomhändertagande.

Vid omhändertagande kommer oftast barnet eller ungdomen först till ett utrednings-/behandlingshem. För barn under 15 år är familjehem vanligast.

Behandlingshem, HVB

Kontakt

Om det är under kontorstid kan du kontakta Socialförvaltningen, Individ och familjeomsorgen, för att diskutera din oro och få råd eller stöd.

Telefon 0942-140 00 (växel)

Adress

Socialförvaltningen
Storgatan 42
917 32 Dorotea

Övrig tid nås vår beredskap via polisen 114 14.

Uppdaterad den 13 oktober 2017

Socialförvaltningen

Individ och familjeomsorg (IFO)
Telefon: 0942-140 66, 0942-141 34

Telefontider
Reception: 08:00-11:30
Socialsekreterare: 09:00-10:00

E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26

_____________________________

Socialchef
Katrin Ek
Telefon: 0942 - 141 09
katrin.ek@dorotea.se 
_____________________________

Hemtjänst & Handikappomsorg

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 51
Fax: 0942 - 141 38

Samordnare

Telefon: 0942-141 29 

_____________________________

Äldreomsorg

Särskilt boende- Geriatriskenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 070-041 97 40

Särskilt boende- Demensenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Verksamhetschef 
Telefon: 0942-141 43

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - torsdag 09-10

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 75

_____________________________

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 140 75
Fax: 0942 - 141 26

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Katarina Lilja
Telefon: 0942 - 141 30
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00
katarina.lilja@dorotea.se
_____________________________

Integrationsenheten

Handledare
Astrid Rönnqvist
Telefon: 0942 - 141 74
Fax: 0942-141 76
Mobil: 070 511 40 28
astrid.ronnqvist@dorotea.se

Besöksadress
Villagatan 34D
917 31 Dorotea
_____________________________

Boende för ensamkommande barn och ungdomar

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 32
Mobil: 073 086 93 74

_____________________________

Gemensam

Administration
Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66
Fax: 0942 - 141 26
sara.pettersson@dorotea.se

Elisabeth Sandström
Telefon: 0942 - 141 34
Fax: 0942 - 141 26
elisabeth.sandstrom@dorotea.se

Ansvarig nämnd
Socialnämnden
social.omsorg@dorotea.se 

Socialnämndens ordförande
Gaby Bisping
Mobil: 070 359 74 39
gaby.bisping@dorotea.se