Lyssna

Regler

Om ni ska gifta er kan ni boka en av Dorotea kommuns vigselförrättare. De är utsedda av Länsstyrelsen och viger er kostnadsfritt.

Hur gör man?

Innan giftermålet finns det några steg som man måste gå igenom. Här kan du läsa om dessa steg lite kortfattat.

Hindersprövning

Innan man kan ingå äktenskap måste man ansöka om hindersprövning

Skatteverket – Ansökan om hindersprövning 

Skatteverket – Information om hindersprövning

Ansökan om hindersprövningen kan också beställas på Skatteverket på telefon 0771-567 567, eller hämta ansökan om hindersprövning på folkbokföringen på något av Skatteverkets servicekontor. De servicekontor som ligger närmast Dorotea är i Strömsund och Vilhelmina. 

För utländska par, eller om en av parterna inte är skriven i Sverige, måste svensk hindersprövning göras.

Eventuell namnändring

Namnändring ska göras på särskild blankett.

Skatteverket – Anmälan om efternamn

Blanketter skickas till Skatteverket

Ifylld hindersprövning och eventuell namnändring ska skickas till Skatteverket. Adressen finns angiven på blanketterna.

Intygen skickas hem

När hindersprövningen godkänts av Skatteverket skickas ”Intyg om hindersprövning” och ”Intyg om vigsel” hem till paret inom cirka en vecka. 

Observera att dessa intyg är giltiga i 4 månader!

Vittnen

Två vittnen som brudparet skaffar måste vara med vid ceremonin. Om brudparet inte kan skaffa egna vittnen kan kommunen ordna vittnen om vigseln är på kommunkontoret under kontorstid.

Tolk

Ceremonin sker på svenska. Tolk måste användas om någon av parterna eller vittnena inte förstår eller talar svenska. Tolk beställs vid bokningen av vigseln.

Inlämning av intygen

De båda intygen (Intyg om hindersprövning och Intyg om vigsel) som skickats från Skatteverket till paret ska lämnas till handläggaren på kommunkontoret under följande adress: Dorotea kommun, Ledningskansliet, 917 81 Dorotea. Intygen är underlag till protokoll samt vigselbevis och måste vara i original.

Om vigseldatum inte är bokad sedan tidigare, så är det dags att göra det i detta skede. 

Vittnen

Två vittnen måste vara närvarande vid vigseln. I första hand skaffar brudparet vittnen. Släkt och familj är godkända som vittnen vid vigselakten. Vittnena måste vara fyllda 18 år. 

Tolkar

Om någon av parterna inte förstår eller talar svenska ska tolk användas. Partner eller annan deltagare får inte tolka. 

Auktoriserad tolk bokas av ledningskansliet i anslutning till bokningen av vigseln. Att använda tolk kostar inget för brudparet. 

Ceremoni

Ceremonin tar cirka fem minuter och förrättas enligt ett särskilt formulär. Övriga detaljer som ring, blommor och klädsel, bestämmer brudparet detta själva. Ceremonin är gratis. 

Efter vigseln får paret ett vigselbevis. Skattemyndigheten underrättas om vigseln. 

Ceremonin äger i första hand rum i speciellt inrättat rum på kommunkontoret i Dorotea.

Man måste kunna visa giltig legitimation, såsom körkort, pass, ID-kort vid ceremonin. 

Ersättning för ökad reskostnad för vigselförrättaren, vid överenskommelse om vigsel på annan plats än kommunkontoret, betalas direkt till vigselförrättaren.

Vigsel och registreringsförrättare

Dorotea kommun har idag 4 vigselförrättare. 

Doroteas vigselförrättare

Att tänka på

  • Skicka in hindersprövningsintygen i tid
  • Utländska medborgare behöver intyg från hemlandet som styrker att man inte är gift
  • Man måste visa giltig legitimation, såsom körkort, pass, ID-kort vid ceremonin. 

Man behöver inte vara skriven i Dorotea kommun för att få vigas i Dorotea.

Kommunkontoret, ledningskansliet måste meddelas om paret eller vittnena inte förstår svenska.

Vittnena måste förstå ceremonin, även om de inte förstår svenska. Kansliet beställer tolk vid behov.

Uppdaterad den 24 april 2018

Ledningskansliet

Kommunsekreterare
Monica Gahlin
Telefon: 0942 - 140 12
monica.gahlin@dorotea.se

Administratör
Åsa Nilsson
Telefon: 0942 - 140 13
asa.nilsson@dorotea.se

Fax: 0942 - 140 01

Saemien Iktedäjja - Samisk Samordnare
Sanna-Lisa Streuka
Telefovne/Telefon: 0942 - 141 71
E-påste/E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se