Lyssna

Förälder, förmyndare

Fram till att ett barn fyllt 18 år är det omyndigt och måste företrädas av vårdnadshavare som fattar beslut om barnets person och förmyndare som fattar ekonomiska och juridiska beslut. Det vanligast är att en av föräldrarna eller båda är vårdnadshavare och därmed också förmyndare för barnet, legal förmyndare.

Socialnämnden har tillsynen över vårdnadskapet och överförmyndaren över förmynderskapet. Är båda föräldrarna förmyndare, förvaltar de barnets tillgångar gemensamt och omfattas båda av redovisningsskyldigheten och av skyldigheten att inhämta samtycke till förvaltningsåtgärd.

Uppdaterad den 4 februari 2017

Överförmyndare

Roger Hahlin
Telefon: 070 666 11 70

Mottagningstider:
Januari - maj, september - december:

Helgfria tisdagar, jämna veckor mellan klockan 09.00-12.00

Övriga tider efter överenskommelse