Lyssna

Förvaltare

En förvaltare ska utses i vissa fall när det inte är tillräckligt med en god man. Det kan vara när en person inte har någon insikt om sin svåra situation och riskerar att fara illa, vara till skada för sig själv eller att bli utnyttjad kan en förvaltare utses. Förvaltarskap är tvingande.

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd, vilket innebär att det kan beslutas förvaltare utan att samtycke från den hjälpbehövande. Förvaltarskapet ska anpassas till den enskildes behov, det innebär även att den enskilde förlorar rätten att själv besluta i de frågor som omfattas av förvaltarskapet.
En förvaltare kan utses i vissa fall där det visat sig otillräckligt med god man eller att det redan i utredningsskede framgår att godmanskap inte är en tillräcklig insats för att kunna hjälpa personen. Den hjälpbehövande är på grund av sitt hälsotillstånd oförmögen att vårda sig eller sin egendom.
Uppdaterad den 18 oktober 2017

Överförmyndare

Roger Hahlin
Telefon: 070 666 11 70

Mottagningstider:
Januari - maj, september - december:

Helgfria tisdagar, jämna veckor mellan klockan 09.00-12.00

Övriga tider efter överenskommelse