Lyssna

Vad gör en förvaltare?

En förvaltare fungerar som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Den som har förvaltare kallas för "huvudman".

Som förvaltare är du ställföreträdare för en person som saknar förmåga att företräda sig själv vid olika situationer. Det kan handla om ekonomiska, rättsliga och/eller personliga förhållanden. Förvaltaren ska ses som ett biträde, en juridisk representant och samordnare av hjälpinsatser inte en praktisk utförare av tjänster.
Förvaltarens uppdrag kan variera beroende på behovet av hjälp. Det kan gälla till exempel hjälp med ansökningar till myndigheter eller se till att räkningar blir betalda eller att företräda huvudmannen vid olika rättshandlingar. En förvaltares uppgift är att samordna insatser och se till att saker blir utförda. Förvaltaren är ingen praktisk utförare och ska exempelvis inte tvätta, städa och handla för huvudmannen. Ersättning till förvaltaren för utfört uppdrag betalas i form av arvode.
Uppdaterad den 4 februari 2017

Överförmyndare

Roger Hahlin
Telefon: 070 666 11 70

Mottagningstider:
Januari - maj, september - december:

Helgfria tisdagar, jämna veckor mellan klockan 09.00-12.00

Övriga tider efter överenskommelse