Lyssna

Vem kan ansöka om förvaltare?

Den hjälpbehövande, dennes närmaste släktingar eller om det finns god man förordnad är behöriga att ansöka om förvaltare.

Personal inom sjukvården eller socialtjänsten kan anmäla behov av förvaltare till överförmyndaren. Ansökan skickas till tingsrätten som fattar beslut om anordnade av förvaltarskap.

Uppdaterad den 4 februari 2017

Överförmyndare

Roger Hahlin
Telefon: 070 666 11 70

Mottagningstider:
Januari - maj, september - december:

Helgfria tisdagar, jämna veckor mellan klockan 09.00-12.00

Övriga tider efter överenskommelse