Lyssna

God man för ensamkommande barn

Ensamkommande barn som söker uppehållstillstånd ska snarast få en god man som träder i vårdnadshavare och förmyndare. Deras uppgift blir att ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. För att räknas som ensamkommande, ska barnet antingen redan vid ankomsten till Sverige vara skiljt från sina föräldrar eller annan vuxen som anses trätt i deras ställe eller efter ankomsten men innan permanent uppehållstillstånd beviljats, ha skiljs från föräldrarna eller den andre vuxne.

Uppdraget innebär ytterst att tillförsäkra barnet en trygg tillvaro under dess första tid i Sverige. En god man ersätter inte barnets föräldrar utan fungerar som en företrädare för barnet. I uppdraget ingår inte att ansvara för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet, utan detta sköts av ett boende eller familjehem.
Om barnet senare får uppehållstillstånd ska som regel en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Godmanskapet är alltså en tillfällig lösning i avvaktan på beslut om uppehållstillstånd.
Uppdaterad den 13 oktober 2017

Överförmyndare

Roger Hahlin
Telefon: 070 666 11 70

Mottagningstider:
Januari - maj, september - december:

Helgfria tisdagar, jämna veckor mellan klockan 09.00-12.00

Övriga tider efter överenskommelse