Lyssna

Gode mannens uppdrag

En god man för ensamkommande barn sätts i både förmyndares och vårdnadshavares ställe. Gode mannens uppgift är att i första hand se till att barnet får en trygg tillvaro under dess första tid i Sverige. En god man ersätter inte barnets föräldrar utan fungerar som en företrädare för barnet under tiden för godmanskapet. I uppdraget ingår inte att ansvara för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet, vilket sköts av boendet.

Den gode mannens uppgifter består bland annat av att:

  • Ansöka om uppehållstillstånd och ha kontakt med det offentliga biträdet
  • Närvara vid utredningar hos Migrationsverket och socialnämnden
  • Besluta i fråga om skolgång och delta i utvecklingssamtal i skolan
  • Besluta i frågor om barnets boende
  • Företräda barnet inom hälso- och sjukvård
  • Representera barnet om det blir utsatt för brott eller begår brott
  • Förvalta barnets egendom
  • Genomgång av eventuellt avslag på ansökan om uppehållstillstånd och ta ställning till eventuell överklagan
Uppdaterad den 16 oktober 2017

Överförmyndare

Roger Hahlin
Telefon: 070 666 11 70

Mottagningstider:
Januari - maj, september - december:

Helgfria tisdagar, jämna veckor mellan klockan 09.00-12.00

Övriga tider efter överenskommelse