Lyssna

Vem kan ansöka om god man?

När ett utländskt ensamkommande barn kommer till Sverige utan vårdnadshavare ska överförmyndarnämnden i den kommun barnet vistas så snart som möjligt bestämma en god man för barnet.

Ansökan om god man för barnet görs i de flesta fall av Migrationsverket efter att barnet vänt sig dit för att söka asyl.

Uppdaterad den 18 oktober 2017

Överförmyndare

Roger Hahlin
Telefon: 070 666 11 70

Mottagningstider:
Januari - maj, september - december:

Helgfria tisdagar, jämna veckor mellan klockan 09.00-12.00

Övriga tider efter överenskommelse