Lyssna

God man

God man kan utses för olika situationer och för att tillgodose olika behov. En god man fungerar som ställföreträdare för någon som saknar förmåga att företräda sig själv i olika situationer. Det kan handla om ekonomiska, rättsliga och personliga förhållanden. Godmanskap är frivilligt.

Det vanligaste godmanskapet är när en vuxen person (huvudmannen) på grund av sitt hälsotillstånd behöver hjälp som inte kan tillgodoses med mindre ingripande åtgärder till exempel fullmakter.

Godmanskapet anpassas efter behovet och kan omfatta att bevaka rätt, förvalta egendom och/eller sörja för person.

Den gode mannen biträder huvudmannen och denne har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att han eller hon har rätt att själv fatta beslut i alla frågor som rör honom eller henne.

Det är tingsrätten som fattar beslut om att det ska anordnas godmanskap och det är en frivillig åtgärd från den hjälpbehövandes sida.

Godmanskap får inte anordnas mot någons vilja, så länge denne kan uttrycka sin åsikt i frågan.

Uppdaterad den 4 februari 2017

Överförmyndare

Roger Hahlin
Telefon: 070 666 11 70

Mottagningstider:
Januari - maj, september - december:

Helgfria tisdagar, jämna veckor mellan klockan 09.00-12.00

Övriga tider efter överenskommelse