Lyssna

Hur ansöker man om god man?

Ansökan ska innehålla uppgifter om varför en god man behövs, personbevis samt i de flesta fall ett läkarintyg som styrker behovet. Om någon blir föreslagen som god man ska denne bekräfta sitt åtagande. Om den som behöver god man/huvudmannen inte kan ge sitt samtycke bör de närmast anhöriga yttra sig över behovet av godmanskap och vem som ska bli god man.

Överförmyndarverksamheten prövar den föreslagne gode mannens lämplighet och yttrar sig till tingsrätten. Överförmyndarverksamheten kan också föreslå god man.

Ansökan om god man  hittar du bland våra e-tjänster och blanketter.

Länk till e-tjänster och blanketter.

Uppdaterad den 4 februari 2017

Överförmyndare

Roger Hahlin
Telefon: 070 666 11 70

Mottagningstider:
Januari - maj, september - december:

Helgfria tisdagar, jämna veckor mellan klockan 09.00-12.00

Övriga tider efter överenskommelse