Lyssna

Kostar det något att ha god man?

En god man har enligt lag rätt att få ett arvode för uppdraget. Beslut om arvode får man en gång per år efter att årsräkningen är granskad.

Den som är god man, förvaltare eller förmyndare har rätt till skäligt arvode för uppdraget och ersättningen för nödvändiga utgifter för uppdragets fullgörande. Som regel är det din huvudman som ska betala arvodet och kostnadsersättningen.

När så är fallet, ombesörjer du själv utbetalningen av ditt nettoarvode. Med nettoarvode menas att du från det arvode överförmyndaren beslut om, drar av 30 procent skatt. Summan av den avdragna skatten och arbetsgivaravgiften (framgår av arvodesbeslutet) ska betalas in på huvudmannens skattekonto. Du ska också lämna in en förenklad skattedeklaration.

För ytterligare information kontaktar du Skatteverket.

Uppdaterad den 4 februari 2017

Överförmyndare

Roger Hahlin
Telefon: 070 666 11 70

Mottagningstider:
Januari - maj, september - december:

Helgfria tisdagar, jämna veckor mellan klockan 09.00-12.00

Övriga tider efter överenskommelse