Lyssna

Tillfälliga godmanskap

Om ordinarie ställföreträdare på grund av jäv är förhindrad att företräda huvudmannen/den omyndige utser överförmyndaren en tillfällig god man. När dödsboet är avvecklat, alternativt det träffats avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo, ska den gode mannen begära sig entledigad från uppdraget.

Överförmyndaren entledigar den gode mannen när det kan konstateras att uppdraget är slutfört.

Uppdaterad den 4 februari 2017

Överförmyndare

Roger Hahlin
Telefon: 070 666 11 70

Mottagningstider:
Januari - maj, september - december:

Helgfria tisdagar, jämna veckor mellan klockan 09.00-12.00

Övriga tider efter överenskommelse