Lyssna

Asbergers syndrom

Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar hjärnans sätt att hantera information. Om man har Aspergers syndrom märks det framför allt på hur man samspelar och kommunicerar med andra människor.

Orsakerna till Aspergers syndrom är inte helt kända, men troligen bidrar flera olika biologiska faktorer, bland annat ärftlighet, till uppkomsten av Aspergers syndrom. Därför kan man ofta, men inte alltid, ha släktingar med liknande personlighetsdrag.

Läs mer om Aspergers syndrom

1177 om Aspergers syndrom

Verksamheter för stöd och hjälp

Familj, barn och ungdom

Elevhälsan

Uppdaterad den 30 oktober 2017