Lyssna

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig och/eller psykisk. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar.

Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra barn. Dom kan i vissa sammanhang behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas. Som förälder till barn med funktionsnedsättning har man laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste man söka själv och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till.

Funktionshinder eller funktionsnedsättning?

Enligt Socialstyrelsen betyder funktionsnedsättning att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd skada eller en skada som man får till exempel efter en olycka eller sjukdom. Funktionsnedsättningar kan man ha under en period eller för alltid.

Läs mer om samhällsstöd för barn med funktionsnedsättning

UMO om funka olika

1177 om funktionsnedsättning

1177 om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

Verksamheter för stöd och hjälp

Biståndsenheten - Funktionsnedsättning LSS/SoL

Familj, barn och ungdom

Elevhälsan

Uppdaterad den 13 oktober 2017