Lyssna

Koncentrationssvårigheter

Alla kan ibland ha svårt att koncentrera sig. Det beror oftast på att själva uppgiften inte är intressant för personen. Men för en del handlar koncentrationssvårigheterna om någonting annat. Man kan ha svårt att fokusera på rätt sak, lättdistraherad av det som händer i omgivningen eller att ha svårt att behålla fokus på mindre stimulerande uppgifter.

Orsaken kan till exempel vara

  • sociala problem i hemmet
  • oro för till exempel en närstående som inte mår bra
  • fysisk sjukdom, som kan ta mycket av barnets tid och kraft
  • funktionsnedsättning, som till exempel ADHD.

Läs mer om koncentrationssvårigheter

1177 om koncentrationssvårigheter

Verksamheter för stöd och hjälp

Familj, barn och ungdom

Elevhälsan

Uppdaterad den 13 oktober 2017