Lyssna

Skolfrånvaro

Skolk kan bero på allt från morgontrötthet, problem med skolarbetet, att vara mobbad, ha svårigheter i det sociala samspelet, till att tonåringen oroar sig för en förälder som har problem.

Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Man behöver dessutom vara uppmärksam på om tonåringen missbrukar alkohol eller droger eller om det förekommer kränkningar och utanförskap.

Läs mer om skolfrånvaro

1177 om problem i skolan och ogiltig frånvaro

UMOs tips för att trivas i skolan

Verksamheter för stöd och hjälp

Vänd dig i första hand till lärare eller rektor på skolan.

Familj, barn och ungdom

Elevhälsan

Uppdaterad den 3 augusti 2016