Lyssna

Ensamkommande barn och ungdomar

Varje år kommer tusentals barn under 18 år — ensamma, utan föräldrar eller annan vårdnadshavare — till Sverige för att söka asyl.  Migrationsverket anvisar det ensamkommande barnet till en kommun i Sverige som får det långsiktiga ansvaret för barnets boende och omsorg. Anvisningskommunen har ansvar för att barnet för det stöd och den hjälp kom kan behövas enligt socialtjänst lagen. De innebär att kommun ska utreda barnets behov, fatta beslut om insatser, ordna ett lämpligt boende och se till att barnet får tillgång till skolundervisning.

Uppdaterad den 14 juni 2018

Ensamkommande barn och ungdomar

Verksamhetschef

Telefon: 0942-141 32

Mobil: 073-086 93 74

Boendehandledare

Telefon: 0942 - 141 33

Mobil: 070-312 96 93