Lyssna

Vilket stöd kan man få?

Oavsett skälet till att du bosätter sig i Dorotea så har du samma rättigheter och skyldigheter som alla andra Doroteabor. Det gäller till exempel alla barns rätt till förskola och skola.

Varje nyanländ invandrare ska få kunskaper om det svenska samhället, få förutsättningar att lära sig det svenska språket i tal och skrift samt få stöd och hjälp till ett arbete och egen försörjning.

Det här erbjuder vi i Dorotea kommun:

Samhällsorientering

Samhällsorienteringen innebär att du får muntlig och skriftlig information om hur samhället fungerar och praktiskt vardagsliv till exempel

  • kultur
  • traditioner
  • politik
  • rättsväsende
  • sjukvård
  • bostad
  • skola

Efter kursen får du ett intyg. Kursen är kostnadsfri.

Sfi, Svenska för invandrare

Dorotea Lärcentrum erbjuder alla nyanlända utbildning i svenska.

Sfi, Dorotea vuxenutbildning

Integrationsenheten

Integrationsenheten i Dorotea finns på Villagatan 34D.

Bibliotek

Dorotea folkbibliotek ligger centralt i Dorotea centrum. Här kan du låna böcker, läsa dagstidningar, läsa tidskrifter på svenska och andra språk samt få hjälp med kopiering, scanning och utskrifter. På biblioteket finns studieplatser samt studierum.

Bibliotek

Socialt och ekonomiskt stöd

Om du eller din familj behöver socialt stöd eller behöver tillfälligt ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) kan du kontakta socialtjänsten, telefon: 0942-140 00 (vx).

Socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Uppdaterad den 26 februari 2018

Integrationsenheten

Handledare
Astrid Rönnqvist
Telefon: 0942 - 141 74
Fax: 0942-141 74
Mobil: 070 511 40 28
astrid.ronnqvist@dorotea.se

Besöksadress
Villagatan 34D
917 31 Dorotea