Lyssna

Förebyggande arbete och hantering av kriser

I Dorotea kommun pågår ständigt ett aktivt säkerhetsarbete med flera samlade åtgärder för att ge en ökad trygghet till kommunens invånare

Du ska alltid känna dig trygg och säker i ditt hem och i ditt bostadsområde, och många insatser görs för att alla invånare ska kunna känna sig trygga.

Ring SOS Alarm på nummer 112 i första hand vid olyckor och katastrofer.

POSOM  - för dig som behöver stöd

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer.

Läs mer om POSOM.

Så förebygger vi kriser

Ett sätt att öka säkerheten i samhället är att i möjligaste mån förutse och förebygga risker. Sveriges kommuner och landsting är därför skyldiga att göra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Syftet är att förebygga olyckor och kriser och minska de negativa effekterna av dem.

Risk- och sårbarhetsanalyserna beskriver det egna områdets risker och sårbarheter. Där sammanställs också befintlig samhällsviktig verksamhet och dess kritiska beroenden. De beskriver också behov av åtgärder för de risker och sårbarheter man ser.

 

Uppdaterad den 12 oktober 2017

Mer information

DinSäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson.

DinSäkerhet.se

Svenska Röda korset ger ytterligare råd och tillhandahåller utbildningar i första hjälpen samt utbildningar i kris- och medmänskligt stöd - ring 0521-27 78 66.

Svenska Röda korset

Räddningstjänsten

Räddningschef
Lars Rydstedt
Telefon: 0942 - 141 64
lars.rydstedt@dorotea.se