Lyssna

Brandskydd och säkerhet i hemmet

Hemma i bostaden är den miljö som de allra flesta skadar sig i. Skadorna i boendemiljön inträffar oftare inne i bostaden än i närmiljön.

Mest representerade bland de som skadar sig i bostadsmiljön är barnen och äldre kvinnor.

Fallolyckorna är i detta sammanhang en stor risk. Detta drabbar både äldre män och äldre kvinnor. Fallolyckorna svarar för cirka hälften av den totala andelen olyckor i landet.

Förgiftningsolyckor är vanligare bland män än hos kvinnor. Varje år omkommer mellan 120 - 140 personer i samband med förgiftningar.

Bränder i bostäder leder till drygt 6000 räddningstjänstinsatser varje år. I dessa bränder omkommer drygt 100 personer om året, de flesta män. Vanliga orsaker till bränder i bostäder är:

  • soteld
  • glömda spisar
  • tekniska fel
  • levande ljus
  • sängrökning

Antalet bränder ökar under december - januari varje år.

Uppdaterad den 19 oktober 2017

Mer information

DinSäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson.

DinSäkerhet.se

Svenska Röda korset ger ytterligare råd och tillhandahåller utbildningar i första hjälpen samt utbildningar i kris- och medmänskligt stöd - ring 0521-27 78 66.

Svenska Röda korset

Räddningstjänsten

Räddningschef
Lars Rydstedt
Telefon: 0942 - 141 64
lars.rydstedt@dorotea.se