Lyssna

Giftinformation

Vid misstanke om olycka sök genast hjälp!

 • Vid inandning - För ut den skadade i friska luften, lossa åtsittande klädsel
 • På huden - Spola först med vatten och tvätta därefter med tvål och vatten
 • Svalt gift - Skölj munnen, ge mjölk att dricka, framkalla inte kräkning, kontakta läkare
 • Stänk i ögat - Skölj med vatten, kontakta läkare
 • Geting-, bi- och insektsstick - Kan ge allergiska reaktioner med andningssvårigheter
 • Vid misstanke om överkänslighet – kontakta läkare
 • Ormbett - Kontakta läkare

Vid akut förgiftning ring 112. När det inte är bråttom, 010-456 67 00 Sjukvårdsrådgivning: 0771-117 117

Giftinformationscentralen

I akuta fall ring 112, begär giftinformation

 • Ambulans
 • Giftinformation

När det inte är lika bråttom

 • Giftinformation: 010-456 67 00
 • Läkemedelsupplysning: 020-66 77 66
 • Sjukvårdsupplysning: 0771-117 117
Uppdaterad den 18 februari 2017

Mer information

DinSäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson.

DinSäkerhet.se

Svenska Röda korset ger ytterligare råd och tillhandahåller utbildningar i första hjälpen samt utbildningar i kris- och medmänskligt stöd - ring 0521-27 78 66.

Svenska Röda korset

Räddningstjänsten

Räddningschef
Lars Rydstedt
Telefon: 0942 - 141 64
lars.rydstedt@dorotea.se