Lyssna

ICE-nummer i mobilen

Om du råkar ut för en olycka och blir skadad eller medvetslös så vill räddningspersonalen snabbt få tag i dina anhöriga. Lägg in deras telefonnummer i din mobiltelefon under den internationella beteckningen ICE - In case of Emergency.

Med ICE-kontakter i din mobil kan räddningspersonalen snabbt få tag i rätt anhörig som kanske dessutom kan berätta om din blodgrupp eller eventuella allergier eller sjukdomar. För de anhöriga är också ICE en stor fördel. I snitt tar det nästan sex timmar för familjemedlemmar att bli kontaktade vid ett olycksfall men med hjälp av ICE så kan det gå mycket snabbare. All tid som kan vinnas är viktig för att både den drabbade och de anhöriga ska kunna bearbeta upplevelsen av olyckan.

Internationell standard

ICE är på god väg att bli en internationell standard, så att privatpersoner och räddningspersonal världen över vet hur de ska lägga in respektive söka information i mobilen. I vissa länder har myndigheterna varit i kontakt med flera mobiltelefonföretag och lyckats få ICE som standardval i kommande telefonmodeller.

Telefonlås och knapplås

De flesta mobiltelefoner är idag av typen smartphone (till exempel iPhone eller Android). Många väljer att låsa telefonen med en PIN-kod för att skydda personlig information men då kommer man inte åt adressboken och kan alltså inte hitta ICE-kontakter. Därför finns flera appar för både Android och iPhone som gör ICE-nummer och annan viktig information tillgänglig trots att telefonen är lösenordsskyddad.

På Androidtelefoner kan du lägga in ICE-nummer i Ägarinformationen för att den ska synas även när skärmen är låst. Om du har iPhone kan du komma åt ICE-kontakter via Siri trots knapplås.

Om du har en iPhone med iOS 8, så finns en funktion för att visa ICE-information trots att din telefon har knapplåset aktiverat. Du hittar funktionen i appen ”Hälsa”. Öppna appen. Därefter:

  • Välj Medicinskt ID
  • Välj Ändra
  • Lägg till Nödkontakt.

Ambulanspersonalen kan nu enkelt komma åt dina ICE-kontakter trots att telefonens knapplås är aktiverat.

Uppdaterad den 18 februari 2017

Mer information

DinSäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson.

DinSäkerhet.se

Svenska Röda korset ger ytterligare råd och tillhandahåller utbildningar i första hjälpen samt utbildningar i kris- och medmänskligt stöd - ring 0521-27 78 66.

Svenska Röda korset